The American

27. October 2010

I like George Clooney. I denne film spiller han ligesom Elvis – en trækning i mundvigen skal gøre det ud for et smil. Han er lejemorder (og finmekaniker) som for en kort periode slår sig ned i en lille italiensk landsby. Mangelen på sammenhæng og sund fornuft i historien opvejes af fantastisk fotograferede italienske landskaber og den lokale paters filosofiske betragtninger.


Share

Leave a Reply